HK Asia Heart Centre - Dr. Tsang Chi Yan Vincent

曾子欣醫生

心臟科顧問醫生

資歷

香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
香港內科醫學院院士 (心臟科)
香港醫學專科學院院士 (內科)
診症時間:
星期二、三、五 上午
(請先致電本中心預約)