DrMylesChan

陳普來醫生

心臟科專科醫生

資歷

香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (內科)